nr. 103

FC Portugal Newsletter


Futebol Clube Portugal - Amsterdam
sinds 14 mei 1994

door Manuel Bravo da Silva


Correspondentie

Fc Portugal
Kijkduinstraat 30 - 3
1055 ZA Amsterdam

* info@bravodasilva.nl
( +31.(0)6.53 56 67 31


Betalingen van contributies, boetes, aankopen, etc…. op het volgende rekeningnr. van de POSTBANK:

9554172 - t.n.v.

Fc Portugal
Kijkduinstraat 30-3
1055 ZA Amsterdam

Bestuur van Gold Star-Sna is afgetreden
FC Portugal visie
A-Selectie van FC Portugal
De sportieve resultaten zijn fantastisch !!!
1e Playstation toernooi bij FC Portugal

Kerstfeest bij FC Portugal
De QUIZ van Manuel

Afscheidswedstrijd van Manuel
FC Portugal is vriendschap
FC Portugal is een club met een eigen identiteit
...............................................................................................

Maak van elke dag in 2007 een TOPDAG !

Het is 31 december, als ik dit artikel schrijf. Vanavond is er feest bij Fc Portugal, en het zal weer gezellig worden in de kantine op Sportpark Sloten. Ik blijf rustig thuis en denk na over het verleden, heden en toekomst. Ooit vroeg een vriend van mij, hoe het in godsnaam mogelijk was dat ik zoveel energie had en bereid was om zo veel dingen tegelijk te doen, en meestal ook nog wel voor anderen dan mezelf.
In ons gesprek vertelde ik hem hoe moeilijk het soms is om geleefd te worden, door familie, collega's op het werk, spelers op de club, vrienden in moeilijkheden en mensen die het jou steeds moeilijk willen maken en belemmeren in je goede bedoelingen. Ik heb me al vaak voorgenomen om daar een eind aan te maken en niets meer tegen mijn zin op te dringen, en louter alleen dingen te doen die ik zelf wil.
Tenslotte ben ik bewust van het feit dat we na ons 40ste alleen maar achteruit gaan, en tot minder mooie dingen in staat zijn. Je moet dus van elke dag genieten omdat een half deel ( Als je 80 mocht worden…..) van je leven erop zit. Al weet ik dit allemaal al te goed, het lukt niet altijd.
Maar het blijft een nobel streven.

Al geruime tijd doe ik na de jaarwisseling dan ook niet meer mee aan dat routineuze zoencircuit. Natuurlijk wens ik iedereen het allerbeste, maar al die overbodige kusjes laat ik achterwege. Net als die trendy goede voornemens die meestal nergens op slaan, omdat de betreffende mensen doorzettingsvermogen missen.

Goede voornemens zijn: Elke dag fris opstaan en er een mooie dag van te maken !!!!!
Veel plezier, begrip voor anderen en beheersing in de moeilijke momenten.
Probeer dat maar…….elke dag !

Ik hoop dat iedereen in 2007 meer bewust wordt van al het mooie die ze NU tot hun beschikking hebben, minder klagen en positiever in het leven zullen staan.

...............................................................................................

Bestuur van Gold Star-Sna is afgetreden

Sportpark Sloten
Sportpark Sloten

Op 30 oktober 2006 is FC Portugal bij elkaar gekomen voor de maandelijkse meeting, en het doornemen van onze actiepunten. Het bestuur van Gold Star-Sna kwam op deze dag eindelijk met het voorstel om een Algemene Ledenvergadering te houden voor de leden van de club, op maandag 27 november.
Dit vond iedereen goed, omdat er zo meer duidelijkheid zou ontstaan over de gang van zaken bij de club.

Ik had wel een principieel probleem, en dat kwam doordat, ik in augustus vanwege gebrek aan een secretaris, die taak tot me had genomen, en nu niet aan dezelfde tafel wilde zitten met mensen die verantwoordelijk werden geacht door onze leden, voor de problemen die Fc Portugal had ondervonden het laatste jaar.

Ik moest aftreden, en heb ik dus op 8 november 2006 een brief geschreven aan de voorzitter van Gold Star-Sna, en hem op de hoogte gesteld van mijn aftreden als secretaris van Gold Star-Sna.
Ik wilde nu alleen als spelend lid deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering.

Op zaterdag 18 November 2006 besluit de voorzitter van Gold Star-Sna, zelf op te stappen, met als gevolg dat er geen Algemene Ledenvergadering meer zou komen, en nu nog maar een 2e penningmeester, en een kantinebeheerder zijn.

Op maandag 20 november 2006 heeft Fc Portugal meteen een aantal mensen bij elkaar geroepen, voor een informeel gesprek over de huidige situatie en de toekomst van Fc Portugal op Sportpark Sloten.
Er waren 28 mensen aanwezig op deze avond, wat heel erg positief was.

Fc Portugal zal op korte termijn een bestuur gaan vormen, en vervolgens beginnen aan de inhaalslag die tot op heden niet mogelijk was, vanwege de informatie die we niet hadden, en de vertrouwensbreuk die was ontstaan en tot een onwerkbare situatie had geleid.

...............................................................................................

FC PORTUGAL VISIE

Integratie bij FC Portugal en in het amateurvoetbal

Ik had bij de oprichting van Fc Portugal in 1994 een paar dingen in gedachten , waarvan de integratie van mensen van een andere nationaliteit bij onze club een belangrijk onderdeel was. Etnische diversiteit kan de samenleving heel veel kracht en rijkdom geven. Dat laten wij met allerlei evenementen en projecten zien. Jongeren maken bij ons kennis met elkaars cultuur, maar vooral met elkaar.

De missie van Fc Portugal luidt dan ook als volgt:

 • Het organiseren van voetbalactiviteiten die deelname van jeugdvoetballers van verschillende nationaliteiten, culturen en geloofsovertuiging stimuleert om met respect samen te doen sporten
  en met elkaar om te gaan.
 • Het promoten van multiculturele activiteiten en als club model te staan voor de manier hoe men met elkaar dient om te gaan in de huidige samenleving.
 • Het promoten en de ontwikkeling van het voetbal in alle aspecten als prestaties, coachen, leiden en organiseren.

Nederland telt veel verschillende culturen. Toch Toch is daar buiten de eigen kring weinig over bekend.
In de loop der jaren is in Nederland ook veel gesproken over discriminatie, integratie, en ga zo maar door……..
Dit thema is niet iets wat me bezig heeft gehouden de laatste tijd, en ik ben ook geen politicus ( Ik heb nog nooit van mijn leven gestemd ! ), maar ik vind het gewoon interessant de politiek te volgen, en hoe iedereen in Nederland met dit probleem omgaat.

Zo las ik laatst in het Parool, en bij toeval omdat ik er zelf in stond, dat oud premier Lubbers, vond dat 300 vluchtelingen die recent een studie hadden afgerond recht hadden op een verblijfsvergunning. Hij zag de diploma's van de studenten als een bewijs van ''geslaagde integratie'' .

In dezelfde editie van het Parool stond bijvoorbeeld ook het volgende: De Turkse Westermoskee moet Nederlands grootste en mooiste gebedshuis worden en een voorbeeld van geslaagde integratie.

Allemaal onzin…..! Ik vind dat deze mensen juist niet integreren, en zich steeds meer van de Nederlandse samenleving isoleren.
De realiteit is echter anders, en wij denken juist bij Fc Portugal, dat integratie pas mogelijk is, als de verschillende nationaliteiten, culturen & geloven gemixed met elkaar omgaan, en mentaal getraind worden om in onze samenleving, volgens de Nederlandse normen en waarden te functioneren.

Het is makkelijk om Multiculturele activiteiten te organiseren in Amsterdam, vaak wordt daar ook financieel een aardig centje aan verdiend. In sommige gevallen krijg je daar zelfs subsidies voor…….
van de overheid. Neem nou als voorbeeld, het WK Amsterdam voetbaltoernooi voor amateurs, waar ik 2 keer zelf met een team aan heb deelgenomen. Elk team moet +- 300,00 Euro betalen om aan dit evenement deel te kunnen nemen, vaak kunnen die spelers het niet eens opbrengen om dit te betalen. Het is niets anders dan een commerciële activiteit, onder het motto, MULTICULTUREEL. Sponsors betalen een aardig bedrag aan de organisatie, kraampjes worden tegen een bepaald bedrag gehuurd om eten en drinken te verkopen, de kantines op het sportpark verdienen een aardig centje mee……..en ga zo maar door.
De 32 teams komen naar het sportpark voor een dag, blijven het liefst zo dicht mogelijk bij elkaar, en in sommige gevallen gaan ze met het idée om hun land te vertegenwoordigen met alle trots die daar aan verbonden is, en indien nodig gaan ze nog met andere op de vuist, als ze zich weer eens gedescrimineerd of benadeeld voelen.

Het effect integratie = O

Neem de 5e klasse waar wij dit jaar in spelen, waar Toudgha ( Marokaanse afkomst ) meteen in het begin van het seizoen door de KNVB uit de competitie werd gehaald. O.S.C waar voornamelijk Braziliaanse spelers uitkomen, werd de wedstrijd tegen Zaandijk gestaakt en kregen deze 3 punten in mindering.
Bij AGB ( Turkse afkomst ) is de wedstrijd tegen Gold Star-Sna gestaakt en een week later in Westzaan weer twee spelers met rood uit het veld gestuurd. DWG/Rombout die uit een paar Brazilianen, en Surinamers bestaat ook gestaakt in Zaandijk.
Het blijft een probleem, zolang er geen begeleiding is, en integratie is in een andere vorm !

Bij Fc Portugal hebben we een ander concept bedacht voor integratie:

We verzamelen een aantal verschillende nationaliteiten, culturen & geloven. Maken een team en gaan daar vervolgens elke dag mee aan de slag.

De eerste doelstelling van Fc Portugal, is om al deze spelers/mensen bewust te maken van het feit dat ze zich volgens de Nederlandse cultuur en normen moeten gedragen. Begrip en tolerantie moet er zijn voor elkaar, wil men op den duur elkaar beter kunnen begrijpen.
De tweede doelstelling is om onder deze op zich al moeilijke omstandigheden discipline te hebben in de omgang, om tot sportieve resultaten te komen.

Wat is het grootste probleem, als je met verschillende culturen en nationaliteiten moet werken ?

De morele verplichtingen nakomen, is meestal een groot probleem, vanwege de precaire opleiding die men heeft genoten als kind, maar ook vanwege de moeilijke omstandigheden waarop men, met zijn ouders is opgegroeid in het land van herkomst.
We kunnen in het VOETBAL onder andere denken aan bijvoorbeeld: De opkomst op trainen (minimaal 2/3 van de totale trainingen), het op tijd afbellen voor een training, discipline in het veld, op tijd komen, afspraken nakomen, schulden op tijd aflossen, contributie op tijd betalen, behulpzaam zijn, correct zijn, goed luisteren en goed kunnen communiceren.
Dit is voor Nederlandse begrippen normaal, maar als nieuwkomer in dit land is dit ontzettend moeilijk te realiseren. En waarom eigenlijk, als het allemaal zo logisch klinkt ?

Maar dit gebeurd overal, en ook bij de professionals. Neem nou het voorbeeld van Aad de Mos bij Vitesse die Danko Lazovic een boete heeft moeten geven begin van het seizoen, nadat hij met veel misbaar reageerde op zijn wissel tegen Willem II. Daarna speelde hij de sterren van de hemel voor Vitesse. Purrel Frankel werd gestraft voor onprofessionele gedrag, nadat hij weigerde naar De Mos te luisteren. Een andere speler van Vitesse stond tijdens een warming-up zomaar met de fans te praten.

Het heeft vooral met leiding te maken. De leiders van nu, hebben niet meer het geduld en de tijd om hier energie aan te besteden, en steeds vaker trekken ze hun vingers af, van dit soort situaties die ze in hun omgeving of organisatie tegenkomen.
Het is denk ik, dan ook niet meer tegen te houden, en we zullen steeds vaker zien dat het respect en vriendschap voor elkaar langzaam aan zal verdwijnen.

...............................................................................................

A-Selectie van FC Portugal

(Multicultureel TEAM)

A - Selectie

De A-Selectie van Fc Portugal begon het seizoen met de volgende 23 spelers van 8 verschilende nationaliteiten:
7 Portugezen, 4 Nederlanders, 3 Surinamers, 2 Albanezen, 2 Turken, 2 Brazilianen, 2 Italianen en 1 Ier

Jorge Ribeiro Portugal
Clarence Bijlhout Suriname
Savas Soylemez Turkijë
Alket Musta Albanië
Raymond Kopetzky Nederland
Roberto Boldewijn Nederland
Marco Barbosa Suriname
Marcel Esajas Portugal
Miquel Drumond Suriname
Carlitos Paredes Portugal
Jivago Koerich Brazilië
Ruben Maia Portugal
Peter Fitzmaurice Ierland
Nelson Sousa Portugal
Mehmet Yilmaz Turkijë
Stefano Parisi Italië
Nalton Musta Albanië
José Beco Portugal
Marco Veiga Portugal
Elmar van Ee Nederland
Remy van Heugten Nederland
Vitor Hugo Brazilië
Cara de Vroome Italië

5 maanden verder……………..

De Braziliaan, Vitor Hugo ging al na 3 weken, terug naar Brazilië, omdat hij in Nederland geen toekomst zag.
De Italiaan, Cara de Vroome ging het leger in, en besloot met voetballen te stoppen.
Stefano Parisi besloot te stoppen, nadat hij geen kans zag om in het eerste te spelen, en de afstand die hij moest afleggen vanaf Purmerend niet loonde.

20 spelers zijn overgebleven waarvan 15 inzetbaar zijn.

Peter Fitzmaurice is gestopt met voetballen vanwege een knieblessure.
Elmar van Ee is pas in januari terug uit Italië, waar hij stage heeft gelopen voor zijn studie.
Marco Veiga is herstellende van een operatie aan zijn schouder en zal pas in januari weer inzetbaar zijn.
Remy van Heugten, is druk bezig geweest de laatste tijd met het regisseren van films.
Nalton Musta is vanwege conditiegebrek niet fit om aan wedstrijden deel te nemen.


A - Selectie van Fc Portugal bestaat op dit moment uit de volgende 15 spelers:

Keepers: Jorge Ribeiro & José Beco
Verdedigers: Savas, Roberto, Kopetzky, Alket & Clarence
Middenvelders: Marcel, Miquele, Carlitos, Nelson & Mehmet
Aanvallers: Barbosa, Jivago, Ruben


Het is de bedoeling dat we het team vanaf januari 2007 gaan verjongen, en jongere spelers gaan inbrengen.

Met name Elmar van Ee, Alex Nascimento, Marco Veiga en Telmo Lemos kunnen ons helpen de gemiddelde leeftijd omlaag te brengen.

...............................................................................................

DE SPORTIEVE RESULTATEN ZIJN FANTASTISCH !!!

A-Selectie

De A-Selectie heeft na een moeizame start de draad weer opgepakt, en heeft de eerste helft van het seizoen verdienstelijk afgesloten, door bij koploper Sporting Noord met 1-3 te winnen.
Het staat nu 6e met 14 punten uit 9 wedstrijden. Aangezien OFC ook op de laatste speeldag heeft verloren met 3-0 van PSCK is de spanning nu groot in deze klasse.

STAND IN DE 5e KLASSE - D

Nr. Team Gespeeld Punten
1 Sporting Noord 12 28
2 OFC 13 25
3 Zaandijk 10 22
6 Gold Star / Fc Portugal 9 14

 

STAND IN DE 2E PERIODE - 5e KLASSE - D

Nr. Team Gespeeld Punten
1 DRC 2 4
2 Gold Star / Fc Portugal 2 4
3 OFC 3 4
4 PSCK 1 3

 

KNVB BEKER

In de bekertoernooi is Fc Portugal maar een wedstrijd verwijderd van de 8e finale !!!!!

KNVB BEKER - 2e Ronde

Overamstel - Gold Star / Fc Portugal 1 - 4
Goals: Ruben Maia 2x, Miquele Drumond & Eigen doel

Programma 2007

KNVB BEKER - 3e Ronde
Abcoude (3e Klasse) - Gold Star/Fc Portugal
Datum:
Aanvang:
Accomodatie:
Scheidsrechter:
23 januari 2007
20.00 uur
Hollandse Kade in Abcoude
A.Meulman


Gaan we met de ploeg weer naar de 8e finale........................?

Supporters van Fc Portugal kom ons steunen op deze avond !!!!!


B-Selectie

STAND IN DE RES - 5e KLASSE

Nr. Team Gespeeld Punten
1 Gold Star / Fc Portugal 2 10 25
2 Sloterdijk 3 10 24
3 Tos/Actief 3 11 21
4 Overamstel 5 9 19

Veteranen

STAND IN DE 3e KLASSE-F

Nr. Team Gespeeld Punten
1 Gold Star / Fc Portugal 1 10 24
2 Buitenboys 2 10 24
3 SCW 3 10 21
4 Waterwijk 2 8 18

C-junioren

STAND IN DE 3e KLASSE

Nr. Team Gespeeld Punten
1 Kadoelen 11 25
2 Vlug & Vaardig 11 25
3 AMVJ 11 25
9 Gold Star / Fc Portugal 10 7

F-junioren

STAND IN DE 4e KLASSE

Nr. Team Gespeeld Punten
1 Gold Star / Fc Portugal 10 25
2 Sporting Martinus 8 9 22
3 AFC 9 8 15
4 Ouderkerk 5 9 12


De F/Junioren zijn uitgespeeld en als er niets vreemds gebeurd worden ze gewoon kampioen !
Dit is de verdienste van de trainer Ricardo Augusto en de leiders Alberto Lopes & Paulo Pereira die vanaf september met deze kinderen bezig zijn.

F-junioren

Luciano Pereira met 44 doelpunten was de absolute sterspeler van dit team, en mag nu doorstromen naar de E-Junioren.


Nieuw E-Team in 2007

Fc Portugal heeft een nieuw team ingeschreven bij de KNVB.

Het gaat om een E/Team ( 8-10 jaar ) die in de 4e klasse zal uitkomen.
Met deze uitbreiding, is de voetbalschool van Fc Portugal gegroeid naar +- 40 kinderen.

...............................................................................................

1e PLAYSTATION TOERNOOI BIJ FC PORTUGAL

Now you're playing with power!

Op 8 december 2006 hebben een paar leden van Fc Portugal de 1e Playstation voetbal toernooi georganiseerd in de kantine van Gold Star-Sna. Diogo Silva, Ricardo Augusto en nog een paar andere jongens hebben ervoor gezorgd dat er een paar televisies beschikbaar werden gesteld en er gestreden kon worden voor de mooie bekers die op het spel stonden. Het werd een fantastische avond, voor deze PLAYSTATION FREAKS. Toernooileider Carlos Martinho en Ricardo Augusto in de coördinatie hebben ervoor gezorgd dat we een unieke evenement hebben beleefd. In het kader van de integratie concept die we hebben, konden Surinamers, Australiërs, Turken, Nederlanders en andere nationaliteiten behalve op zondag op het veld nu ook in een andere vorm met elkaar samen zijn.

De Kampioenen


Een succesvolle avond met een terechte winnaar: MIQUELE DRUMOND

...............................................................................................

Kerstfeest bij FC Portugal


Op 16 december 2006 heeft Fc Portugal voor de 3e keer de traditionele kerstfeest voor de leden gehouden. Een record aantal bezoekers. Maar liefst 130 mensen hebben heerlijk kunnen eten,drinken en dansen op deze avond.

De fotoreportage van António Gonçalves op zijn website spreekt voor zich………

Neem een kijkje op: www.fcportugal.centerall.com

Voor de mensen die samen met Carlos Gomes keihard hun best hebben gedaan om van deze avond een succes te maken, wil ik hier namens iedereen die aanwezig was HARTELIJK BEDANKEN !!!!

...............................................................................................

De QUIZ van Manuel

De stand in de quiz van Manuel, begint vorm te krijgen. We zijn op de helft gekomen en de TOP 10 begint vorm te krijgen.
De deelnemers zijn verdeeld in jong, oud, mannen, vrouwen en kinderen en dat maakt het alleen maar leuker en spannend.

De Denker

De prijzen waren al een keer genoemd maar om ons geheugen weer even op te frissen…

 1. Een reis naar het buitenland
 2. Compleet tenue van je favoriete club
 3. Diner voor 2 in een luxe restaurant.

Een compliment aan Evelien-António Fernandes voor het volhouden en ondanks het aantal voetbalkenners met 48 punten op nummer 1 te staan. Heel erg knap van Erdal Kocadag om, ondanks zijn Turkse afkomst, en de vragen die vaak betrekking hebben op Portugal toch gewoon met 45 punten op nummer 2 te staan. De jonge deelnemers, Daniel Martins met 44, Marco Bravo met 43 en Björn Hofman met 30 punten, strijden voor de clubtenue van hun favoriete club. Ricardo Augusto met 37, Miguel Veloso met 39 en Nelson Sousa 40 volgen ook uitstekend en willen zo te zien niet afhaken om de eerste plaatsen.

We zullen zien wat ronde nummer 6 zal brengen aan pittige vragen.

...............................................................................................

Afscheidswedstrijd van Manuel

Zoals ik al een keer eerder had beschreven, in een van mijn laatste nieuwsbrieven, wilde ik graag volgend jaar mijn afscheidswedstrijd als voetballer gaan organiseren. Dan heb ik precies 30 jaar gevoetbald……..

Ik zou gaan kijken naar de beste spelers die met mij samen hebben gespeeld of getraind in Amsterdam, sinds 1992 t/m 2007.

Ik wilde graag twee teams formeren.

 • Een team met de beste Portugese spelers die onder mij hebben getraind en gespeeld.
 • Een team van de beste buitenlandse spelers die onder mij hebben gespeeld.

We krijgen dan een wedstrijd:

Portugal - Rest van de wereld

Ik hoop dat jullie het interessant zullen vinden om de herinneringen weer terug te halen, en het aantal spelers die onder mij trainerschap hebben gespeeld weer terug te zien.

1994-1995 - AGB (Amsterdam Gençler Birligi)

In het seizoen 1994-1995 moesten we met AGB weer een stap zetten richting promotie naar de 1e klasse.
Ik had als trainer van AGB in de eerste 3 seizoenen 54 wedstrijden gecoached waarvan 30 gewonnen, 12 gelijk gespeeld en 12 verloren. Dit seizoen kwamen via mij naar AGB; Hennie van Wijk, Jose Beco, C.Neves & Mufit Urfali. In tegenstelling is aanvoerder Zeki Iskender gestopt vanwege familieomstandigheden, en ook José Esteves, Arben Kasoli, Carlos Camelo en Hassan Aboutahir zijn vertrokken.


We werden in het seizoen 1994-1995, voor het eerst 2e in de 2e klasse AVB, vlak achter kampioen Sloterdijk van trainer Cees de Ruiter. We zijn voor het eerst periodekampioen geworden, en moesten het in de nacompetitie opnemen tegen de Germaan. In twee beladen wedstrijden wist de Germaan aan het langste eind te trekken.

Over de eerste 3 seizoenen 1992-1995 dat ik trainer ben geweest bij AGB, en de spelers die ik tot mijn beschikking had, zou ik op basis van dat seizoen tot de volgende twee teams komen voor mijn afscheidswedstrijd.

Portugal   Rest van de wereld
  C.Gomes
2 wed
C.Camelo
9 wed
    Hennie
18 wed
Salih
42 wed
 
  Manuel
37 wed
J.Azevedo
7 wed
J.Esteves
19 wed
Yadigar
40 wed
Johnny
21 wed
Yalcin
19 wed
 
R.Sousa
28 wed
    Arben
9 wed
  J.Beco
14 wed
C.Neves
14 wed
J.Crispim
30 wed
Seref
23 wed
Fevzi
32 wed
H.Gokbas
26 wed
 
  Pires
2 wed
Rico
7 wed
    Omur
31 wed
Oktay
20 wed
 
4 - 4 - 2 Systeem

Cijfers over 3 seizoenen bij AGB

Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Goals Tegen
54 30 12 12 150 108


In het team van ''Portugal", wordt Pedro "Nené'' Nunes , die in die tijd koos voor een carrière bij VVA/Spartaan vervangen door José Beco met een totaal van 14 wedstrijden.

Mário Beringel had het al na 5 wedstrijden gezien bij AGB, nadat hij een paar keer wissel had gestaan en het daar niet mee eens was. Rico Junior die mijn collega was geweest bij Estoril Praia kwam het team dat seizoen versterken.

In het team van "Rest van de wereld" neemt Yalcin Ozalp met 19 wedstrijden de plaats over van de voormalige aanvoerder van AGB, Zeki Iskender. Hennie van Wijk die overgekomen was van WMS, neemt nu met 18 wedstrijden de plaats over van Husseyn Senoglu.

...............................................................................................

FC Portugal is vriendschap

Wat heb je eigenlijk aan vrienden?

Wat heb je eigenlijk aan de vrienden van FC Portugal, behalve de voor de hand liggende dingen als goede dingen vieren en over slechte dingen treuren?

Heel veel……….!

Het helpt ons ontdekken wie we willen zijn en hoe onze toekomst eruit zou moeten zien.
Het biedt inspiratie en geeft ons voorbeelden. Hoe gaat een vriend van ons met een bepaalde probleem om, hoe pakt hij die situatie aan? Daar leert men van, al is het maar hoe je het niet moet doen.

...............................................................................................

FC Portugal is een club met een eigen identiteit

Wanneer ik FC Portugal moet beschrijven, zou ik niet zeggen dat dit een club is met een typische Portugese cultuur, maar juist als een club met een eigen IK.

Een groot verschil. Zo zwart-wit denken we hier niet. Hoe ben je als mens, dat zijn zaken waar we echt belang aan hechten. Waar je vandaan komt is toch niet relevant? Je hebt goede en slechte Portugezen, en datzelfde is het geval met Turken en Nederlanders. Bij ons zijn alleen de goede welkom!

Ik ben trots op de omslag die in het denken van de mensen heeft plaatsgevonden. Want dat is misschien wel de allerbelangrijkste winst die FC Portugal heeft geboekt de laatste jaren.


   Import en export van bloemen (Nelson Beco)

Zorginformatiesystemen


Teksten en Vertalingen (Sandra Florindo)

Sportkleding en -benodigheden

Schoonhoud diensten (Carlos Gomes)

Confectie van sportkleding (Pedro Teixeira)

Portugese en Braziliaanse levensmiddelen (Tozé Maia)

Sportinfrastructuren en -benodigheden (Jorge Prazeres)

Restaurant - TapasBar (Quim Silva)

Meer da bewegen alleen... (Joan Boelens)

Voor alle benodigheden van Uw huisdier (Daniel Branco)

Landhuis Hotel Restaurant De Bloemenbeek

Banco Santander Totta S.A (F. Loureiro)

Webdesign en grafisch ontwerpen (Xana Gonçalves)

Loodgieterswerk
Elektra installaties
Interieurbouw van keukens
en badkamers

Jesus Otero (06-16 88 19 57
J.Reyes (06-40 78 89 51

LUSO
Finance & Administration
Contact: António Fernandes
( 06-21 53 22 80
075-77 21 001  

Vougafrio - Estarreja, Portugal

Futebol Clube do Porto

NIEUWS ARCHIEF

nr.100

nr.101

nr.102

 
© 2006 Manuel Bravo da Silva // WebDesign by Xan@
26 januari 2007

AGENDA 2006/07

HOME